+31 (0)38 2000 153
info@drten.nl

Investering in duurzame visserij

‘Europees Visserijfonds, investering in duurzame visserij’

Lees hier de samenvatting Valvis Project met wetenschappelijke bijdrage door Wageningen UR.

Het project is mede met Europese middelen bekostigd.

eu-logo

E-vrije Emulgatoren

‘Bio Emulgatoren zonder E-nummer’

Dr Ten heeft expertise met nieuwe biologische emulgatoren die geen E-nummer bevatten. Deze nieuwe benadering vindt zijn oorsprong in de jarenlange ervaring met natuurlijke melk als stabiele emulsie.

Biologische vetten en oliën

‘Gezonder en minder dik makend…’

Dr Ten heeft een serie nieuwe oliën ontwikkeld die minder calorieën bevatten en gelijkwaardiger in het bloed worden opgenomen. De oliën kunnen worden gebruikt in bijvoorbeeld bakkerijproducten, ijs en chocolade. Voor meer informatie: marnix@drten.nl

Koelen door zout water

‘De groene warmte uit waterdamp’

Tuinders in Nederland verbruiken veel energie om de kwaliteit van hun producten en bedrijfsvoering op orde te houden. De afgelopen jaren is de prijs voor energie flink gestegen. Voor veel tuinders trekt dit een te zware wissel. De niet rendabele bedrijfsvoering leidt tot vele faillissementen in de sector. De belangrijkste oorzaken zijn de hoge energiekosten.

Samen met een Israëlische partner werkt Dr Ten aan het opzetten van testtrajecten en het verbeteren van een unieke damptechnologie die 40 – 60 % energiebesparing kan realiseren voor tuinders. In andere Europese landen heeft de damptechnologie inmiddels uitstekende resultaten laten zien.

Nanosilver Waterfilters

‘De ultieme waterfilters’

Schoon en veilig drinkwater is de eerste vereiste om te kunnen overleven in elke situatie waar deze eerste levensbehoefte niet of onvoldoende aanwezig is. Het introduceren van waterfilters in deze gebieden betekent een enorme stap vooruit in de gezondheid van de bewoners aldaar.
Dr Ten levert diverse waterfilters welke tussen de 4000 en 7000 liter water kunnen zuiveren.
Voor meer informatie stuur een e-mail naar: gerrit@drten.nl.

Samen met een Gelderse producent van waterfilters werkt Dr Ten aan de realisatie van nieuwe waterfilters voor de allerarmsten. Dr Ten heeft een manier ontwikkeld om colloïdaal zilver te maken op basis van eetbare stoffen die onder andere geschikt zijn voor toepassing in nieuwe waterfilters. Het nieuwe zilver draagt zorg voor verbeterde bestrijding van bacteriën in verontreinigd water.

Zeezout Batterij

‘De goedkoopste en schoonste nieuwe manier om energie op te slaan’

De zeezout batterij is een batterij die gemaakt wordt met mineralen, koolstof soorten en zouten die grotendeels uit de zee en natuurlijke materialen worden gewonnen. De batterij wordt nog steeds verbeterd maar kent een ruwe energiedichtheid van ca. 30 Wh/kg en een kostprijs lager dan enige andere batterij. Ook kan de batterij helemaal worden leeg geladen en draaide deze bij eerste testen meer dan 7000 cycli. Demobatterijen worden ontwikkeld die zullen worden getest onder reële applicaties.

Met deze nieuwe Zeezout batterij heeft Dr Ten in november 2013 de Jan Terlouw Innovatieprijs gewonnen.

Meer informatie

Sportlipiden

‘Slimme prestatievoeding’

Dr Ten heeft een nieuwe generatie lipiden ontwikkeld die in sportvoeding gebruikt kunnen worden. Door de lagere calorische waarde leiden ze tot minder vetontwikkeling maar doordat ze anders in het bloed worden opgenomen kunnen ze ook de man met de hamer tijdens marathons tot een minimum beperken. De producten zijn klinisch bekeken en eerste testen met sportduiven leverden prijzen op. Producten zijn op volledig biologische wijze gemaakt en deels op (gezonde) zuivelbasis.

De Waterdome

‘Maakt zout water tot zoet water door zonlicht’

De afgelopen 3 jaren hebben de ingenieurs van Dr Ten gewerkt binnen een innovatie project van het ministerie van EL&I om te komen tot een nieuw goedkoop zonnewaterzuivering systeem voor ontwikkelingslanden. De WaterDome kan elk type verontreinigd water zuiveren, zoals zout, arseen, bacteriën, ijzer en fluoride. Recentelijk werd door het ministerie een pilot project goedgekeurd in Bangladesh voor realtime demonstratie en validatie van het systeem.

Project bekijken

Glycerol Brandstofcel

‘Electriciteit van biodiesel afvalproducten’

Na een succesvolle haalbaarheidstudie heeft Dr Ten subsidie aangevraagd voor de ontwikkeling van een nieuwe brandstofcel die glycerol als brandstof gebruikt. Het idee is met succes op haalbaarheid getoetst en kan ertoe leiden dat het overtollige glycerol dat ontstaat bij de productie van biodiesel kan worden omgezet in stroom. Met onder andere een Colombiaans bedrijf is al gesproken over mogelijke toepassing voor hun overtollige glycerol.

Solar Fuels

De nieuwe manier voor gecomprimeerde luchtopslag

Het ministerie van Economische Zaken heeft een project goedgekeurd voor de ontwikkeling van zogenaamde Solar Air Fuels. Hierbij wordt lucht opgeslagen in chemisch vloeibare vorm. De opgeslagen energie komt vrij op afroep. Nieuwe toepassingen van het proces worden onderzocht bij het energiezuinig ijs vriezen, energieopslag en nieuwe benzine dieselmotoren in auto’s.