+31 (0)38 2000 153
info@drten.nl

De Waterdome

‘Maakt zout water tot zoet water door zonlicht’

De afgelopen 3 jaren hebben de ingenieurs van Dr Ten gewerkt binnen een innovatie project van het ministerie van EL&I om te komen tot een nieuw goedkoop zonnewaterzuivering systeem voor ontwikkelingslanden. De WaterDome kan elk type verontreinigd water zuiveren, zoals zout, arseen, bacteriën, ijzer en fluoride. Recentelijk werd door het ministerie een pilot project goedgekeurd in Bangladesh voor realtime demonstratie en validatie van het systeem.

Project bekijken