+31 (0)38 2000 153
info@drten.nl

Water

Watervoorziening is op veel plaatsen in de wereld een groot probleem. Dr Ten werkt al jaren aan creatieve oplossingen voor goedkope decentrale watervoorziening. Zo is er de Waterdome, een product dat zout en brak water kan zuiveren door middel van zonlicht.

Daarnaast ontwikkelt Dr Ten nieuwe waterfilters en electrodialysesystemen voor irrigatie.
Dr Ten werkt in alle waterinnovaties nauw samen met diverse professionele analyse laboratoria in binnen- en buitenland.
Naast onze productontwikkeling kunt u ons benaderen voor maatgerichte consultancy.

Recente Projecten